دریافت رمز ارز تست (Faucet)

شبکه خود را انتخاب نمایید.کلیه شبکه ها تست میباشد.

بیت کوین

0.001 بیت کوین تست برای هر کاربر در روز.

انتخاب

اتریوم

0.01 اتریوم رینکبی(Rinkbey) برای هر کاربر در روز.

انتخاب

اتریوم

0.01 اتریوم کوان(Kovan) برای هر کاربر در روز.

انتخاب

بایننس کوین

0.01 بایننس کوین تست برای هر کاربر در روز.

انتخاب

پالیگون

0.1 پالیگون (Matic mumbai) برای هر کاربر در روز.

انتخاب

چین لینک

1 چین لینک (ERC20 Rinkbey) برای هر کاربر در روز.

انتخاب

تتر

5 تتر تست (ERC20 Rinkbey) برای هر کاربر در روز.

حمایت از ما

برای حمایت از ما میتوانید به آدرس های زیر رمز ارز ارسال نمایید:


18jBzpamEthGkH1auL14X3zCk2bPprywbC
Powered by Bulltech Blockchain Service © 2022 - Bulltech 185.55.224.66